Ubytek słuchu (niedosłuch) staje się zauważalny, gdy odbierane dźwięki wydają się być przytłumione. To może utrudniać rozumienie rozmów lub słyszenie śpiewu ptaków. Jedna na pięć osób cierpi na jakąś formę ubytku słuchu. Dla osób powyżej 65 roku życia, proporcja ta wzrasta do jednej osoby na trzy.

Co powoduje ubytek słuchu?

Niedosłuch jest zwykle spowodowany uszkodzeniem komórek rzęsatych w ślimaku. W miarę starzenia się organizmu, komórki te tracą część swoich funkcji, a słuch ulega pogorszeniu. W innych przypadkach niedosłuch może wynikać z uszkodzenia mózgu, dyspozycji genetycznej lub długotrwałego narażenia na zbyt głośne dźwięki.

Jakie są rodzaje ubytków słuchu?

Istnieją trzy rodzaje ubytków słuchu.

Odbiorczy ubytek słuchu występuje, gdy ucho wewnętrzne lub/i nerw słuchowy są uszkodzone. Jest to najczęstszy rodzaj ubytku słuchu i w większości przypadków ma charakter trwały.

Przewodzeniowy ubytek słuchu powstaje wtedy, gdy dźwięki nie są w stanie przeniknąć z ucha zewnętrznego do ucha wewnętrznego. To może być spowodowane np. zablokowaniem kanału słuchowego woskowiną, uszkodzeniem błony bębenkowej lub kosteczek słuchowych. W wielu przypadkach ubytek przewodzeniowy jest tymczasowy i można go leczyć.

Mieszany ubytek słuchu występuje wtedy, gdy w tym samym uchu występuje zarówno ubytek odbiorczy, jak i przewodzeniowy. Leczenie komponentu przewodzącego niedosłuchu może pomóc złagodzić ogólny stopień ubytku słuchu, ale komponent odbiorczy ubytku zwykle pozostaje bez zmian (tj. nie nadaje się do wyleczenia.)

 

Jakie są oznaki i objawy ubytku słuchu?

Ponieważ większość przypadków niedosłuchów rozwija się stopniowo, są one trudne do zdiagnozowania. Niektóre symptomy wskazujące na niedosłuch obejmują:

  • Trudności ze zrozumieniem innych, szczególnie podczas rozmowy w grupie osób lub w hałaśliwym otoczeniu
  • Częste proszenie innych o powtórzenie słów lub całych zdań
  • Regularne zwiększanie głośności telewizora lub radia
  • Wycofywanie się z rozmów lub unikanie innych aktywności społecznych

 

Jakie problemy może powodować ubytek słuchu?

Ponieważ ubytek słuchu utrudnia komunikację z innymi osobami, wiele osób niedosłyszących doświadcza samotności lub izolacji. Niedosłuch skutkuje również pogorszeniem funkcji poznawczych. Im wcześniej zostanie zdiagnozowany i skorygowany za pomocą aparatu słuchowego, tym lepiej.